Vážení obyvatelé vchodu 4944,

blíží se opět termín společné schůze obyvatel domu 4939-4945, kde se projednávají společné investice a opravy našeho domu.

Abychom se na tuto schůzi připravili a dali společně dohromady naše požadavky a plány na příští rok, tak navrhuji uspořádat naši společnou vchodovou schůzi

návrh - ve čtvrtek 15.9.2016 v 19:00 hodin ve vstupním vestibulu před vchodem do atria.

Navrhovaný program schůze:

1. Rekapitulace čerpání vchodového fondu oprav
2. Návrh udržovacích prací
3. Návrh investičních akcí
4. Diskuze
5. Závěr

K bodu 2) Udržovací práce
podal Ing. Šňupík návrh, aby se provedla oprava pracovních spár mezi jednotlivými panely na severní a jižní fasádě.

K bodu 3) Investiční akce
máme zatím 1 nabídku na kamerový systém.

K bodu 4) Diskuze
Mám návrh, abychom si na společné schůzi všech obyvatel nechali schválit tyto investice pro vchod 4944:

  1) Doplnění nástupní/výstupní stanice výtahu do mezipatra směrem k ulici Podlesí III
  2) Opravu balkonů
  3) Zateplení severní fasády B

Schválením těchto bodů na společné schůzi ještě neznamená, že tyto investice budeme okamžitě realizovat.

Avšak bez jejich schválení na společné schůzi nemůžeme požádat o dotaci či ohlášení udržovacích prací na Stavebním úřadě Zlín.

Prosím o Vaše vyjádření k navrhovanému termínu a programu schůze tak, abychom do 5.září 2016 mohli podat oficiální pozvánku pro všechny obyvatele vchodu, která by byla odsouhlasena správcem domu – SBD Budovatel. Jedná se zejména o program schůze. Prosím o připomínky mailem nebo písemně do poštovní schránky.

Děkuji.

S pozdravem

Rostislav Bajza
Podlesí III/4944
760 05 Zlín

bajza@bytovydumpodlesi.cz
nebo
info@bytovydumpodlesi.cz

tvorba www, XHTML, CSS, PHP, optimalizace SEO, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid

stránky podporuje Proko spol. s r.o. | navštivte staré pohlednice Zlína